brak zdjęcia
Czym jest konwergencja?

Konwergencja oka, czyli prawidłowy ruch gałek ocznych. Gałki oczne człowieka wykonują ruchy dowolne - zależne od człowieka oraz odruchowe - nie zależne od niego. Konwergencja oka to jednoczesny ruch gałek ocznych ku linii i pośrodkowej przedniej, dzięki skurczowi mięśni prostych przyśrodkowych oczu, unerwionych przez III nerw czaszkowy. Zjawisko to możemy zaobserwować przykładowo gdy przyłożymy palec do okolicy czubka własnego nosa. Nieprawidłowe poruszanie się oczu mogą mieć swoje podłoże na poziomie mięśni zewnątrzgałkowych oraz nerwów czaszkowych unerwiających te mięśnie (niedowład, porażenie).